Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nurgül
KUTBAY

Nurgül
KUTBAY

Araştırma Görevlisi

Yüksek Lisans

Marmara üniversitesi, Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

Lisans

İstanbul ÜniversitesiAraştırma Alanları

Medeni Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Biyografi

Nurgül KUTBAY lise eğitimini 2012 yılında Nevzat Ayaz Anadolu Lisesinde derece ile tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2016 yılında tamamladıktan sonra aynı yıl İstanbul Barosu’nda staja başlamış ve 2017 yılında avukatlık ruhsatnamesini almıştır.  2016 yılında kabul edildiği Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı’nın tez aşamasında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 2017 yılında İstanbul Baro Dergisi’nde “Çocuk Hakları Sözleşmesi Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Hukukta Ayrımcılık Yasağı” başlıklı makalesi yayınlanmıştır. 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak katılmış ve Medeni Hukuk alanında çalışmaktadır.