Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özgür
Özdemir

Özgür
Özdemir

Yardımcı Doçent

Doktora

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, 2012

Yüksek Lisans

Turizm Endüstrisi'nde Bilgi Yönetimi, Alfred Lerner College of Business and Economics of University of Delaware, 2007

Lisans

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bilkent Üniversitesi, 2005

Lise

Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek LisesiAraştırma Alanları

Halka arz süreci, halka arz ve şirket performansı arasındaki ilişki, yönetici maaşları ve performanslarının şirket performansı ve yapısına etkisi, servis sektöründe operasyonel ve finansal verimliliği


Biyografi

Dr. Özgür Özdemir lisans derecesini 2005 yılında Bilkent Üniversitesi'nden Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında almıştır. Aynı yıl Delaware Üniversitesi Alfred Lerner İktisat ve İşletme Fakültesi'nde Turizm Endüstrisi'nde Bilgi Yönetimi master programına başlamış ve 2007 yılında M.Sc. derecesini almıştır. Doktora derecesini 2012 yılında Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden Otel İşletmeciliği alanında almıştır. Dr. Özdemir doktora çalışmasını servis sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin halk arz süreçleri üzerine yoğunlaştırmış ve uluslararası şirket yapısının kısa vadede ve uzun vadede halka arz performansı üzerindeki etkilerini incelemiştir.
 
Dr. Özdemir, 2007-2008 yılları arasında hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlere bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında çözümler sunan Micros System Inc.'de sistem uzmanı olarak çalışmıştır. Dr. Özdemir 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi’ne katılmıştır. 
 
Dr. Özdemir’in başlıca araştırma alanları arasında halka arz süreci, halka arz ve şirket performansı arasındaki ilişki, yönetici maaşları ve performanslarının şirket performansı ve yapısına etkisi, servis sektöründe uluslararasılaşma stratejileri ve kurumsal çeşitlendirme stratejileri gibi konular bulunmaktadır.
 

Dr. Özdemir finans ve finansal muhasebe dersleri vermektedir. Ayrıca, yerel ve uluslararası otel zincirleri için simülasyon-odaklı yönetici eğitim programları yapmaktadır.