Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Çağlar
ÖZEL

Prof. Dr.
Medeni Hukuk


Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Dicle Üniversitesi Hukuk FakültesiBiyografi

1986 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 1987 yılında Antalya Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamıştır. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Kürsüsünde 1987 yılında asistan olarak başladığı akademik hayatını daha sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde sürdürmüştür. 2012-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı,  2016-2020 yılları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığı görevlerini yürütmüştür. Hukuk Başlangıcı, Borçlar Hukuku ve Tüketicinin Korunması Hukuku  alanlarında yazılmış ders kitapları, monografleri ve çok sayıda Türkçe ve yabancı dillerde yayımlanmış makaleleri mevcuttur. Halen  fakültemiz Medeni Hukuk Anabilim Dalında görev yapmaktadır.