Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nihat
Güman

Dr. Öğr. Üyesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku


Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Nottingham Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku


Biyografi

Dr. Öğr. Üy. Nihat Güman Lisans derecesini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde; Yüksek Lisans derecesini 1999 yılında Nottingham Üniversitesi’nde ve Doktora derecesini ise 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunda raportör üye olarak görev yaptı, 1999-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilimdalı’nda araştırma görevliliğinin ardından 2007 yılından itibaren öğretim üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde Medeni Usul hukuku ve İcra İflas hukuku derslerinin yanında, Hukukun Temel Kavramları, Avukatlık ve Noterlik hukuku, Tebligat hukuku, Kalem mevzuatı ve Amme alacaklarının tahsili usulü bilgisi dersleri de sorumluluğu kapsamında yer almaktadır.