Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sevgi
BEKTUR

Araştırma Görevlisi
İdare Hukuku


Doktora

Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Selçuk Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

 İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku


Biyografi

Sevgi Bektur, 2012 yılında Ankara Hürriyet Anadolu Lisesi’nden mezun olmuş; aynı yıl Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı lisans eğitimini 2016 yılında derece ile tamamlamıştır. 2017 yılından beri Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İdare ve İdari Yargılama Hukuku alanında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programını, 2020 yılında “Üniversite Disiplin Hukuku: İnsan Hakları Odaklı Yaklaşım” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamlamıştır. Halihazırda Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku doktora programına devam etmektedir.  Çalışmaları idare hukuku, idari yargılama hukuku ve insan hakları hukuku üzerinde yoğunlaşmaktadır.