Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Touraj
Ashrafian

Touraj
Ashrafian

Dr. Öğr. Üyesi


Doktora

İTÜ, Yapı Bilimleri, 2016

Lisans

Tebriz I.Azad Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2006Biyografi

Dr. Touraj Ashrafian Yüksek lisans eğitimini 2006 yılında, Tebriz I.Azad Üniversitesi Sanat ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirmiştir. Doktora eğitimini ise 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri Programı’nda “Türkiye’deki Konut Binalarinin Enerji Etkin İyileştirmesi İçin Ekonomik Olarak Uygulanabilir Çözümlerin Belirlenmesinde Yeni Bir Yaklaşim” adlı çalışma ile tamamlamıştır. Araştırma ve çalışma alanları, yaklaşık sıfır enerji binalar (nZEB), optimum maliyet analizleri, iç çevre kalitesi (IEQ), binalarda enerji verimliliği, mevcüt binaların enerji etkin ve adım adım iyileştirmesi ve bu tür iyileştirmelerde EPBD-recast çerçevesinde düşük maliyet gerektiren önlemlerin alınması ve bu önlemler için gerekli maliyet analizlerinin yapılması olarak tanımlanabilir. TÜBİTAK tarafından desteklenen “Binalarda Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyesi İçin Türkiye Koşullarına Uygun Yöntemin ve Referans Binaların Belirlenmesi” ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve İTÜ tarafından yürütülen “Eskişehir Kocakır Mevkii Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesinde Ekolojik Yerleşme Birimi Uygulama Standardı ve Alt Yapısının Oluşturulması Projesi” araştırma projelerinde aktiv olarak rol almıştır.

2016 yılına kadar mimarlık tasarımı ve çevre kontrolu konularında 14 seneye aşkın çalışma tecrübesi bulunmaktadır. 2002-2011 yıllar arasında baş mimar ve baş araştırmacı olarak iki farklı mühendislik danışmanlık şirketlerinde çalışmış ve bu müddette 200’ü aşkın projede yer almıştır. 2011-2016 yıllar arasında üç farklı araştırma projesinde ve çeşitli LEED ve BREEAM projelerinde yer almıştır. Özyeğin Üniversitesine katılmadan önce yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak üç farklı devlet ve vakif üniversitesinde görev yapmıştır. Ayrıca “Energy and Building” dergisinde hakem olarak görev yapmaktadır.