Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Nuray
Ekşi

Prof. Dr.
Milletlerarası Özel Hukuk


Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Marmara Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Özel Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, Milletlerarası Tahkim Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Avrupa Birliği Milletlerarası Özel Hukuku, Spor Hukuku, Spor Tahkim Hukuku, Yabancılar Hukuku, Mülteci Hukuku


Biyografi

1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı Fakülte’de Milletlerarası Özel Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1988 yılında İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. 1995 yılında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi isimli tez ile Doktor; 1999 yılında Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi isimli tez ile Doçent ve 2005 yılında Milletlerarası Deniz Ticareti Alanında “Incorporation” Yoluyla Yapılan Tahkim Anlaşmaları takdim tezi ile Profesör unvanını almıştır. Muhtelif tarihlerde NATO, Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Üniversitesi Avrupa Hukuku Enstitüsü Akademisi, Jean Monnet, Alman Konsolosluğu (DAAD), İngiliz Konsolosluğu ve TÜBA’dan aldığı burslarla yurt dışında araştırmalar yapmış ve bilimsel toplantılara katılmıştır. 

Prof. Dr. Nuray Ekşi yurt dışında ve yurt içinde düzenlenen veya çeşitli kurumların işbirliği ile şahsen düzenlediği birçok konferans, panel ve seminerde konuşmacı olmuş ve oturum başkanlığı yapmıştır. Muhtelif kurumlarla milletlerarası özel hukukun çeşitli alanlarında yürütülen uluslararası projelerde hem proje koordinatörü hem de eğitimci olarak görev yapmış; projelere ilişkin olarak yayınlanan kitapların genel editörlüğünü üstlenmiştir. 

Prof. Dr. Ekşi birçok akademik dergide hakem, yayın kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 2012 yılından beri yayımlanmakta olan ve kısaca UTTDER olarak anılan Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi’nin kurucusu ve genel editörüdür. Prof. Dr. Ekşi, 2019 yılında yayın hayatına kazandırılan ve kısaca İstanbulSHD olarak anılan İstanbul Spor Hukuku Dergisi’nin de kurucusu ve genel editörüdür. 

Lisans ve lisansüstü programlarında Milletlerarası Özel Hukuk I (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku); Milletlerarası Özel Hukuk II (Kanunlar İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku); Uluslararası Ticaret Hukuku; Milletlerarası Tahkim Hukuku, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi; Yabancı Sermaye Yatırımları ve Milletlerarası Tahkim Hukuku; AB Milletlerarası Özel Hukuku; Spor Hukuku; Spor Tahkim Hukuku derslerini veren Prof. Dr. Nuray Ekşi, Hollanda’da bulunan Lahey Milletlerarası Hukuk Akademisi’nin 1-21 Temmuz 2006 tarihlerindeki Milletlerarası Özel Hukuk oturumlarında ders vermiştir.

Prof. Dr. Ekşi, milletlerarası özel hukuk, uluslararası ticaret hukuku, milletlerarası tahkim hukuku, vatandaşlık hukuku, Avrupa Birliği milletlerarası özel hukuku, spor hukuku, spor tahkim hukuku, yabancılar hukuku, mülteci hukuku üzerine yazılmış çok sayıda kitabın yazarıdır. Makaleleri, Türk ve yabancı birçok hukuk dergisinde yayımlanmıştır.